۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
ارسال اقدامات صورت گرفته در زمینه مقابله با بیماری کووید 19
ارسال اقدامات صورت گرفته در زمینه مقابله با بیماری کووید 19
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
ارسال اقدامات صورت گرفته در زمینه مقابله با بیماری کووید 19
ارسال اقدامات صورت گرفته در زمینه مقابله با بیماری کووید 19
پیشگیری از مسمومیت در استفاده از گند زداها
پیشگیری از مسمومیت در استفاده از گند زداها
۱۳۹۹ پنج شنبه ۷ فروردين
پیشگیری از مسمومیت در استفاده از گند زداها
پیشگیری از مسمومیت در استفاده از گند زداها
راهنمای بازگشت به کار بیماران مبتلا به کووید 19
راهنمای بازگشت به کار بیماران مبتلا به کووید 19
۱۳۹۹ پنج شنبه ۷ فروردين
راهنمای بازگشت به کار بیماران مبتلا به کووید 19
راهنمای بازگشت به کار بیماران مبتلا به کووید 19
راهنمای پیشگیری از کرونا ویروس در محیط های اداری و صنعتی
راهنمای پیشگیری از کرونا ویروس در محیط های اداری و صنعتی
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۷ اسفند
راهنمای پیشگیری از کرونا ویروس در محیط های اداری و صنعتی
راهنمای پیشگیری از کرونا ویروس در محیط های اداری و صنعتی
گزارش دهی فرم اکسل ویروس کرونا به صورت هفتگی
گزارش دهی فرم اکسل ویروس کرونا به صورت هفتگی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۵ اسفند
گزارش دهی فرم اکسل ویروس کرونا به صورت هفتگی
گزارش دهی فرم اکسل ویروس کرونا به صورت هفتگی
ارسال اقدامات مرتبط با کرونا ویروس
ارسال اقدامات مرتبط با کرونا ویروس
۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
ارسال اقدامات مرتبط با کرونا ویروس
ارسال اقدامات مرتبط با کرونا ویروس
ارسال فرم ثبت موارد مشکوک به کرونا
ارسال فرم ثبت موارد مشکوک به کرونا
۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
ارسال فرم ثبت موارد مشکوک به کرونا
ارسال فرم ثبت موارد مشکوک به کرونا
پیشگیری از کرونا ویروس در محیط کار
پیشگیری از کرونا ویروس در محیط کار
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
پیشگیری از کرونا ویروس در محیط کار
پیشگیری از کرونا ویروس در محیط کار
آموزش پیشگیری از مسمومیت با گاز CO
آموزش پیشگیری از مسمومیت با گاز CO
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
آموزش پیشگیری از مسمومیت با گاز CO
آموزش پیشگیری از مسمومیت با گاز CO
آموزش پرسنل به مناسبت هفته ملی سلامت مردان
آموزش پرسنل به مناسبت هفته ملی سلامت مردان
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ بهمن
آموزش پرسنل به مناسبت هفته ملی سلامت مردان
آموزش پرسنل به مناسبت هفته ملی سلامت مردان