۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ اسفند
آموزش پیشگیری از مسمومیت با گاز CO
آموزش پیشگیری از مسمومیت با گاز CO
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
آموزش پیشگیری از مسمومیت با گاز CO
آموزش پیشگیری از مسمومیت با گاز CO
آموزش پرسنل به مناسبت هفته ملی سلامت مردان
آموزش پرسنل به مناسبت هفته ملی سلامت مردان
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ بهمن
آموزش پرسنل به مناسبت هفته ملی سلامت مردان
آموزش پرسنل به مناسبت هفته ملی سلامت مردان
آموزش پیشگیری از سرطان های شغلی
آموزش پیشگیری از سرطان های شغلی
۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن
آموزش پیشگیری از سرطان های شغلی
آموزش پیشگیری از سرطان های شغلی
پیشگیری از حوادث شیمیایی و پر کردن فرم های مربوطه
پیشگیری از حوادث شیمیایی و پر کردن فرم های مربوطه
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ آذر
پیشگیری از حوادث شیمیایی و پر کردن فرم های مربوطه
پیشگیری از حوادث شیمیایی و پر کردن فرم های مربوطه
سامانه سجام ( سامانه جامع ارتباط مردمی )
سامانه سجام ( سامانه جامع ارتباط مردمی )
۱۳۹۸ يکشنبه ۳ آذر
سامانه سجام ( سامانه جامع ارتباط مردمی )
سامانه سجام ( سامانه جامع ارتباط مردمی )
نکاتی در خصوص معاینات سلامت شغلی و شیوه نامه اجرایی آن
نکاتی در خصوص معاینات سلامت شغلی و شیوه نامه اجرایی آن
۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۶ آبان
نکاتی در خصوص معاینات سلامت شغلی و شیوه نامه اجرایی آن
نکاتی در خصوص معاینات سلامت شغلی و شیوه نامه اجرایی آن
برنامه خود اظهاری کارفرمایان در کارگاههای بیش از 25 نفر
برنامه خود اظهاری کارفرمایان در کارگاههای بیش از 25 نفر
۱۳۹۸ سه شنبه ۹ مهر
برنامه خود اظهاری کارفرمایان در کارگاههای بیش از 25 نفر
برنامه خود اظهاری کارفرمایان در کارگاههای بیش از 25 نفر
فراخوان دوره بازآموزی طب کار
فراخوان دوره بازآموزی طب کار
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۵ تير
فراخوان دوره بازآموزی طب کار
فراخوان دوره بازآموزی طب کار
لیست کلینیک های دارای مجوز طب کار و الزامات قانونی آن
لیست کلینیک های دارای مجوز طب کار و الزامات قانونی آن
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۰ تير
لیست کلینیک های دارای مجوز طب کار و الزامات قانونی آن
لیست کلینیک های دارای مجوز طب کار و الزامات قانونی آن
جزوه و مطالب آموزشی دوره بهگر 98
جزوه و مطالب آموزشی دوره بهگر 98
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۳ خرداد
جزوه و مطالب آموزشی دوره بهگر 98
جزوه و مطالب آموزشی دوره بهگر 98