۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
گزارش دهی فرم اکسل ویروس کرونا به صورت هفتگی

 

 

 

 گزارش دهی فرم اکسل ویروس کرونا به صورت هفتگی 

 

 

نامه گزارش دهی فرم اکسل ویروس کرونا به صورت هفتگی 

 

 

فرم اکسل گزارش دهی ویروس کرونا به صورت هفتگی 

 

کارشناسان محترم قبل از ارسال فایل حتما نام فایل را با این

عنوان (گزارش هفتگی کرونا-نام شرکت) تغییر دهید سپس ارسال نمایید.

باتشکر