۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ اسفند
سامانه سجام ( سامانه جامع ارتباط مردمی )

 

 

سامانه سجام ( سامانه جامع ارتباط مردمی )

احتراما به منظور استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در راستای برطرف شدن معضلات اجتماعی پیشگیری از وقوع جرایم و رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات از جمله تخلفات بهداشت حرفه ای به طوری که اثر بازدارندگی داشته باشد قوه قضاییه سامانه ای تحت عنوان سجام یا سامانه ارتباط مردمی به آدرس sajam.scd.ir   به منظور مشارکت مردمی در ارسال گزارشات راه اندازی کرده است .

 

پوستر سامانه سجام