پنجشنبه ١٣٩٧/٥/٢٥    EN
 مدیر سیستم
  اطلاعیه آزمون کتبی بهگر مورخه 96/3/3
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1396/03/08
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :اطلاعیه آزمون کتبی بهگر مورخه 96/3/3

بدینوسیله اعلام می گردد کلیه افرادی که در آزمون کتبی بهگر مورخه 96/3/3 شرکت نموده اند در آزمون پذیرفته شده اند  و آقایان علیرضا نجار ، محمد رضا خسروی، امید نواب راد، امین حسن زاده  ومحمود شاهرخی وخانم مهدیه تهاهی پور که در امتحان بهگر شرکت نکرده اند چنانچه متقاضی دریافت گواهی نامه بهگر می باشند حداکثر تا تاریخ 96/3/18 به ستاد مرکز بهداشت شهرستان واحد بهداشت حرفه ای چهار راه شفا مراجعه نمایند.ضمنا زمان دریافت گواهینامه بهگر متعاقبا اعلام میگردد.