چهارشنبه ١٣٩٧/٧/٤    EN
ليست اخبار   
  شیوه نامه جذب کارشناس بهداشت حرفه ای
  تاریخ  ثبت خبر : 1397/05/13

شیوه نامه جذب کارشناس بهداشت حرفه ای احتراما متن نامه شیوه نامه جذب کارشناس بهداشت حرفه ای به همراه کلیه فایلهای مربوط به این شیوه نامه در ذیل جهت بهره برداری کارشناسان محترم بهداشت حرفه ای بارگذاری شده است. متن نامه فایلهای مربوطه

  ارسال مستندات آموزشی و اقدامات فنی مهندسی به صورت سه ماهه
  تاریخ  ثبت خبر : 1397/03/10

ارسال مستندات آموزشی و اقدامات فنی مهندسی به صورت سه ماهه همکاران گرامی شاغل در کارخانجات ، کارگاهها، بیمارستانها، معادن و غیره لطفا عملکرد آموزشی و مستندات اقدامات کنترلی فنی - مهندسی مجموعه خود را بصورت سه ماهه (فصلی) به مرکز بهداشت ارسال نمایید. متن نامه ارسال مستندات

  فرم گزارش شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در صنایع
  تاریخ  ثبت خبر : 1397/03/03

فرم گزارش شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در صنایع احتراماً نظر به حضور کارشناسان محترم بهداشت حرفه ای در صنایع تحت پوشش این مرکز به صورت تمام وقت یا مشاوره و لزوم کنترل عوامل زیان آور شغلی در محیط کار بالاخص اقدامات مربوط به کنترل عوامل ارگونومیک در محیط کار، به پیوست فرم های ثب

  ارسال لیست موادشیمیایی موجود و میانگین مصرف روزانه
  تاریخ  ثبت خبر : 1397/03/01

ارسال لیست موادشیمیایی موجود و میانگین مصرف روزانه احتراما خواهشمند است شرکتهای مشمول برنامه مدیریت حوادث شیمیایی طبق جدول اکسل بارگزاری شده و براساس جدول حداقل کمیتهای دارای پتانسیل ایجاد حوادث شیمیایی TPQ) ( موارد خواسته شده را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 12/3/97 به این مرکز ارسال گ

  روز جهانی بهداشت حرفه ای 1397
  تاریخ  ثبت خبر : 1397/02/04

روز جهانی بهداشت حرفه ای 1397 احتراماً با توجه به نامگذاری 28 آوریل ( 8 اردیبهشت ماه ) هر سال به عنوان روز جهانی ایمنی و بهداشت کار، ضمن تبریک این روز به مهندسین بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع و شرکتها و تقدیراز زحمات این عزیزان در راستای حفظ و ارتقاء سلامت شاغلین، بدینوسیله پوستر مربوط به این روز

  بارگذاری فایلهای آموزشی برچسب گذاری و حوادث شیمیایی
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/12/14

بارگذاری فایلهای آموزشی برچسب گذاری و حوادث شیمیایی ایمنی کار با مواد شیمیایی دوره آموزشي شناخت مواد شيميايي و برچسب گذاری راهنمای جامع مواد شیمیایی راهنمای مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار و صنایع ویژگی های انبار شیمیایی

  بارگذاری فایلهای روز جهانی مراقبت شنوایی
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/12/14

بارگذاری فایلهای روز جهانی مراقبت شنوایی احتراماً نظر به نامگذاری روز سوم مارس با عنوان روز جهانی مراقبت شنوایی و با توجه به ارتباط مستقیم فعالیت های بهداشت حرفه ای با بحث شنوایی شاغلین در صنایع و کارگاه ها، به استحضار میرساند، فایل پوستر و اطلاعات آموزشی مربوطه، جهت بهره برداری کارشناسان مح

  دعوت از کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع ، شرکتها و بیمارستانها
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/12/06

دعوت از کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع ، شرکتها و بیمارستانها تاریخ 96/12/15 ساعت 8 صبح در سالن معاونت آموزشی متن نامه دعوتنامه

  ارسال مستندات آموزشی و فنی- مهندسی بصورت فصلی
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/07/22

ارسال مستندات آموزشی و فنی- مهندسی بصورت فصلی همکاران گرامی شاغل در کارخانجات ، کارگاهها، بیمارستانها، معادن و غیره لطفا عملکرد آموزشی و مستندات اقدامات کنترلی فنی - مهندسی مجموعه خود را بصورت سه ماهه (فصلی) به مرکز بهداشت ارسال نمایید. متن نامه ارسال مستندات

  اجرای آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/06/13

اجرای آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار متن نامه

1 2 3 4