ليست اخبار   
  ارسال مستندات آموزشی و اقدامات فنی مهندسی به صورت سه ماهه
  تاریخ  ثبت خبر : 1397/03/10

ارسال مستندات آموزشی و اقدامات فنی مهندسی به صورت سه ماهه همکاران گرامی شاغل در کارخانجات ، کارگاهها، بیمارستانها، معادن و غیره لطفا عملکرد آموزشی و مستندات اقدامات کنترلی فنی - مهندسی مجموعه خود را بصورت سه ماهه (فصلی) به مرکز بهداشت ارسال نمایید. متن نامه ارسال مستندات

  فرم گزارش شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در صنایع
  تاریخ  ثبت خبر : 1397/03/03

فرم گزارش شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در صنایع احتراماً نظر به حضور کارشناسان محترم بهداشت حرفه ای در صنایع تحت پوشش این مرکز به صورت تمام وقت یا مشاوره و لزوم کنترل عوامل زیان آور شغلی در محیط کار بالاخص اقدامات مربوط به کنترل عوامل ارگونومیک در محیط کار، به پیوست فرم های ثب

  ارسال لیست موادشیمیایی موجود و میانگین مصرف روزانه
  تاریخ  ثبت خبر : 1397/03/01

ارسال لیست موادشیمیایی موجود و میانگین مصرف روزانه احتراما خواهشمند است شرکتهای مشمول برنامه مدیریت حوادث شیمیایی طبق جدول اکسل بارگزاری شده و براساس جدول حداقل کمیتهای دارای پتانسیل ایجاد حوادث شیمیایی TPQ) ( موارد خواسته شده را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 12/3/97 به این مرکز ارسال گ

  روز جهانی بهداشت حرفه ای 1397
  تاریخ  ثبت خبر : 1397/02/04

روز جهانی بهداشت حرفه ای 1397 احتراماً با توجه به نامگذاری 28 آوریل ( 8 اردیبهشت ماه ) هر سال به عنوان روز جهانی ایمنی و بهداشت کار، ضمن تبریک این روز به مهندسین بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع و شرکتها و تقدیراز زحمات این عزیزان در راستای حفظ و ارتقاء سلامت شاغلین، بدینوسیله پوستر مربوط به این روز

  بارگذاری فایلهای آموزشی برچسب گذاری و حوادث شیمیایی
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/12/14

بارگذاری فایلهای آموزشی برچسب گذاری و حوادث شیمیایی ایمنی کار با مواد شیمیایی دوره آموزشي شناخت مواد شيميايي و برچسب گذاری راهنمای جامع مواد شیمیایی راهنمای مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار و صنایع ویژگی های انبار شیمیایی

  بارگذاری فایلهای روز جهانی مراقبت شنوایی
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/12/14

بارگذاری فایلهای روز جهانی مراقبت شنوایی احتراماً نظر به نامگذاری روز سوم مارس با عنوان روز جهانی مراقبت شنوایی و با توجه به ارتباط مستقیم فعالیت های بهداشت حرفه ای با بحث شنوایی شاغلین در صنایع و کارگاه ها، به استحضار میرساند، فایل پوستر و اطلاعات آموزشی مربوطه، جهت بهره برداری کارشناسان مح

  دعوت از کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع ، شرکتها و بیمارستانها
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/12/06

دعوت از کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع ، شرکتها و بیمارستانها تاریخ 96/12/15 ساعت 8 صبح در سالن معاونت آموزشی متن نامه دعوتنامه

  ارسال مستندات آموزشی و فنی- مهندسی بصورت فصلی
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/07/22

ارسال مستندات آموزشی و فنی- مهندسی بصورت فصلی همکاران گرامی شاغل در کارخانجات ، کارگاهها، بیمارستانها، معادن و غیره لطفا عملکرد آموزشی و مستندات اقدامات کنترلی فنی - مهندسی مجموعه خود را بصورت سه ماهه (فصلی) به مرکز بهداشت ارسال نمایید. متن نامه ارسال مستندات

  اجرای آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/06/13

اجرای آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار متن نامه

  اطلاعیه قابل توجه بهگران گرامی
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/05/16

اطلاعیه قابل توجه بهگران گرامی گواهینامه دوره تربیت بهگر و دوره کمکهای اولیه صادر شده است جهت تحویل تا پایان مرداد ماه می توانید در ساعات اداری (8 الی 13 ) به واحد بهداشت حرفه ای ستاد شهرستان کرمان به آدرس چهار راه شفا – مرکز بهداشت شهرستان کرمان مراجعه نمایید.

1 2 3 4