چهارشنبه ١٣٩٦/١٠/٢٧    EN
ليست اخبار   
  ارسال مستندات آموزشی و فنی- مهندسی بصورت فصلی
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/07/22

ارسال مستندات آموزشی و فنی- مهندسی بصورت فصلی همکاران گرامی شاغل در کارخانجات ، کارگاهها، بیمارستانها، معادن و غیره لطفا عملکرد آموزشی و مستندات اقدامات کنترلی فنی - مهندسی مجموعه خود را بصورت سه ماهه (فصلی) به مرکز بهداشت ارسال نمایید. متن نامه ارسال مستندات

  اجرای آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/06/13

اجرای آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار متن نامه

  اطلاعیه قابل توجه بهگران گرامی
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/05/16

اطلاعیه قابل توجه بهگران گرامی گواهینامه دوره تربیت بهگر و دوره کمکهای اولیه صادر شده است جهت تحویل تا پایان مرداد ماه می توانید در ساعات اداری (8 الی 13 ) به واحد بهداشت حرفه ای ستاد شهرستان کرمان به آدرس چهار راه شفا – مرکز بهداشت شهرستان کرمان مراجعه نمایید.

  اطلاعیه آزمون کتبی بهگر مورخه 96/3/3
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/03/08

اطلاعیه آزمون کتبی بهگر مورخه 96/3/3 بدینوسیله اعلام می گردد کلیه افرادی که در آزمون کتبی بهگر مورخه 96/3/3 شرکت نموده اند در آزمون پذیرفته شده اند و آقایان علیرضا نجار ، محمد رضا خسروی، امید نواب راد، امین حسن زاده ومحمود شاهرخی وخانم مهدیه تهاهی پور که در امتحان بهگر شرکت نکرده اند چنانچه مت

  دستورالعمل بهداشت حرفه ای در حوادث شیمیایی
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/02/06

دستورالعمل بهداشت حرفه ای در حوادث شیمیایی متن نامه متن دستورالعمل

  اسامی بهگران پذیرفته شده در آزمون کتبی مرحله دوم 95/12/7
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/12/21

اسامی بهگران پذیرفته شده در آزمون کتبی مرحله دوم 95/12/7 لیست اسامی بهگران پذیرفته شده

  ارسال اقدامات کنترلی و اصلاحی بهداشت حرفه ای در سال 95
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/12/18

ارسال اقدامات کنترلی و اصلاحی بهداشت حرفه ای در سال 95 متن نامه ارسال اقدامات اصلاحی

  برگزاری دوره آموزشی به مناسبت هفته سلامت مردان
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/12/02

برگزاری دوره آموزشی به مناسبت هفته سلامت مردان نامه برگزاری دوره آموزشی به مناسبت هفته سلامت مردان

  ارسال آمار طب کار
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/12/02

ارسال آمار طب کار نامه ارسال آمار طب کار

  نقشه مناطق شهری 95
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/11/27

نقشه مناطق شهری 95 دانلود نقشه

1 2 3