دوشنبه ١٣٩٦/١٢/٢٨    EN
ليست اخبار   
  بارگذاری فایلهای آموزشی برچسب گذاری و حوادث شیمیایی
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/12/14

بارگذاری فایلهای آموزشی برچسب گذاری و حوادث شیمیایی ایمنی کار با مواد شیمیایی دوره آموزشي شناخت مواد شيميايي و برچسب گذاری راهنمای جامع مواد شیمیایی راهنمای مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار و صنایع ویژگی های انبار شیمیایی

  بارگذاری فایلهای روز جهانی مراقبت شنوایی
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/12/14

بارگذاری فایلهای روز جهانی مراقبت شنوایی احتراماً نظر به نامگذاری روز سوم مارس با عنوان روز جهانی مراقبت شنوایی و با توجه به ارتباط مستقیم فعالیت های بهداشت حرفه ای با بحث شنوایی شاغلین در صنایع و کارگاه ها، به استحضار میرساند، فایل پوستر و اطلاعات آموزشی مربوطه، جهت بهره برداری کارشناسان مح

  دعوت از کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع ، شرکتها و بیمارستانها
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/12/06

دعوت از کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع ، شرکتها و بیمارستانها تاریخ 96/12/15 ساعت 8 صبح در سالن معاونت آموزشی متن نامه دعوتنامه

  ارسال مستندات آموزشی و فنی- مهندسی بصورت فصلی
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/07/22

ارسال مستندات آموزشی و فنی- مهندسی بصورت فصلی همکاران گرامی شاغل در کارخانجات ، کارگاهها، بیمارستانها، معادن و غیره لطفا عملکرد آموزشی و مستندات اقدامات کنترلی فنی - مهندسی مجموعه خود را بصورت سه ماهه (فصلی) به مرکز بهداشت ارسال نمایید. متن نامه ارسال مستندات

  اجرای آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/06/13

اجرای آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار متن نامه

  اطلاعیه قابل توجه بهگران گرامی
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/05/16

اطلاعیه قابل توجه بهگران گرامی گواهینامه دوره تربیت بهگر و دوره کمکهای اولیه صادر شده است جهت تحویل تا پایان مرداد ماه می توانید در ساعات اداری (8 الی 13 ) به واحد بهداشت حرفه ای ستاد شهرستان کرمان به آدرس چهار راه شفا – مرکز بهداشت شهرستان کرمان مراجعه نمایید.

  اطلاعیه آزمون کتبی بهگر مورخه 96/3/3
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/03/08

اطلاعیه آزمون کتبی بهگر مورخه 96/3/3 بدینوسیله اعلام می گردد کلیه افرادی که در آزمون کتبی بهگر مورخه 96/3/3 شرکت نموده اند در آزمون پذیرفته شده اند و آقایان علیرضا نجار ، محمد رضا خسروی، امید نواب راد، امین حسن زاده ومحمود شاهرخی وخانم مهدیه تهاهی پور که در امتحان بهگر شرکت نکرده اند چنانچه مت

  دستورالعمل بهداشت حرفه ای در حوادث شیمیایی
  تاریخ  ثبت خبر : 1396/02/06

دستورالعمل بهداشت حرفه ای در حوادث شیمیایی متن نامه متن دستورالعمل چک لیست ارزیابی قبل از وقوع حوادث شیمیایی چک لیست ارزیابی بعد از وقوع حوادث شیمیایی

  اسامی بهگران پذیرفته شده در آزمون کتبی مرحله دوم 95/12/7
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/12/21

اسامی بهگران پذیرفته شده در آزمون کتبی مرحله دوم 95/12/7 لیست اسامی بهگران پذیرفته شده

  ارسال اقدامات کنترلی و اصلاحی بهداشت حرفه ای در سال 95
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/12/18

ارسال اقدامات کنترلی و اصلاحی بهداشت حرفه ای در سال 95 متن نامه ارسال اقدامات اصلاحی

1 2 3