سه شنبه ١٣٩٧/٩/٢٠    EN


خدمات مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومیردیف

نام شرکت

نام مسئول فنی

استان دارای

مجوز فعالیت

آدرس

 

تلفن

1

شرکت امداد بهداشت

محمود علمدار

کرمان

کرمان – خیابان شهید مطهری – روبروی درب ورودی فروشگاه رفاه

09139436297

32514855

2 شرکت پویا پژوهان پادرا     کرمان کرمان-خیابان هزارو یکشب-بین کوچه 22 و 24-مجتمع مهندسی بام ایران- طبقه دوم-واحد4  09368075382

32474954
 


بهداشت حرفه ای