سه شنبه ١٣٩٧/٩/٢٠    EN
 
 

     فیلم های آموزشی
 
          
                           
 

توضیح :

فیلم ها به صورت فشرده می باشند بعد از دریافت فیلمها، با نرم افزار  آنها را winrar از حالت فشرده خارج نمایید.

دریافت نرم افزار   winrar 4.2

دریافت نرم افزار  kmplayer   از سایت سافت گذر

       
 
 

 
توضیح :

فیلم ها به صورت فشرده می باشند بعد از دریافت فیلمها، با نرم افزار  آنها را winrar از حالت فشرده خارج نمایید.

دریافت نرم افزار   winrar 4.2

دریافت نرم افزار  kmplayer   از سایت سافت گذر


بهداشت حرفه ای