سه شنبه ١٣٩٧/٩/٢٠    EN

طرح بهگر در سال 95

مطالب آموزشی


عنوان

ردیف

کمکهای اولیه

1

ارتعاش

2

ارگونومی

3

استرس سرمایی

4

استرس گرمایی

5

بهداشت آب

6

بهداشت حرفه ای

7

بهداشت و ایمنی موادغذایی

8

پرتوها

9

پسماند

10

دستورالعمل طرح ایجاد ایستگاه بهگر

11

روشنایی

12

سم شناسی

13

صدا

14

طراحي نامناسب محيط كار و بيماري های عضلانی

15

عوامل زیان آور محیط کار

16

عوامل شیمیایی

17

کلیات بهداشت محیط اصول قوانین و مقررات

18

قانون کار

19


 


بهداشت حرفه ای