دوشنبه ١٣٩٦/١٢/٢٨    EN

 

 
     فایل PDF  لیست شرکتهای مجاز


ردیف

نام شرکت یاموسسه سلامت کار

نام مسئول فنی

نوع مدرک

استان دارای مجوز فعالیت

آدرس

تلفن

1

شرکت بین المللی ایمن صنعت الماس

مهندس اکبری جور

لیسانس بهداشت حرفه ای

کرمان

کرمان – میدان کوثر-بلوار نصر- خیابان رودکی- جنب سوپر مارکت ولی عصر –طبقه اول

09125788331

2

شرکت آسا مهر

مهندس هادی زاده

لیسانس بهداشت حرفه ای

کرمان

کرمان- خیابان ابن سینای شرقی - ساختمان قائم - طبقه دوم 

03432265039
09131999246

3

شرکت ایمن پیشرو

مهندس عماد آبادی

لیسانس بهداشت حرفه ای

کرمان

سیرجان- سه راه غریب- ابتدای خیابان وحید- جنب آتش نشانی

09133451363

شرکت ایمن کیا صنعت  مهندس بنان خواه  لیسانس بهداشت حرفه ای 
کرمان    09123997469 
5
 مرکز پژوهشهای صنعتی و معدنی دارکوزیس
 مهندس اسماعیل زاده
 کرمان
  09112921793

6

شرکت زیست آزمون پایا مهندس فودازی   
تاریخ اعتبار مجوز  1 آذر 1396 
 
 


          
                                                        
ردیف

نام شرکت یاموسسه سلامت کار

نام مسئول فنی

نوع مدرک

استان دارایمجوز فعالیت

آدرس

تلفن

1

شرکت بین المللی ایمن صنعت الماس

مهندس اکبری جور

لیسانس بهداشت حرفه ای

کرمان

کرمان – میدان کوثر-بلوار نصر- خیابان رودکی- جنب سوپر مارکت ولی عصر – طبقه اول

09125788331

2

شرکت آسا مهر

مهندس هادی زاده

لیسانس بهداشت حرفه ای

کرمان

کرمان-استقلال جنوبی-نرسیده به پارک مطهری-مجتمع بهرام-طبقه دوم

03432524196
09131999246

3

شرکت ایمن سیف ماهان

مهندس میسمی

لیسانس بهداشت حرفه ای

کرمان

کرمان- پارک نشاط-  روبروی اداره ثبت- طبقه بالا

09131415241

4

شرکت ایمن بهداشت سیرجان

مهندس عماد آبادی

لیسانس بهداشت حرفه ای

کرمان

سیرجان-  سه راه غریب-  ابتدای خیابان وحید- جنب آتش نشانی

09133451363

ردیف

نام شرکت یاموسسه سلامت کار

نام مسئول فنی

نوع مدرک

استان دارایمجوز فعالیت

آدرس

تلفن

1

شرکت بین المللی ایمن صنعت الماس

مهندس اکبری جور

لیسانس بهداشت حرفه ای

کرمان

کرمان – میدان کوثر-بلوار نصر- خیابان رودکی- جنب سوپر مارکت ولی عصر – طبقه اول

09125788331

2

شرکت آسا مهر

مهندس هادی زاده

لیسانس بهداشت حرفه ای

کرمان

کرمان-استقلال جنوبی-نرسیده به پارک مطهری-مجتمع بهرام-طبقه دوم

03432524196
09131999246

3

شرکت ایمن سیف ماهان

مهندس میسمی

لیسانس بهداشت حرفه ای

کرمان

کرمان- پارک نشاط-  روبروی اداره ثبت- طبقه بالا

09131415241

4

شرکت ایمن بهداشت سیرجان

مهندس عماد آبادی

لیسانس بهداشت حرفه ای

کرمان

سیرجان-  سه راه غریب-  ابتدای خیابان وحید- جنب آتش نشانی

09133451363

ردیف

نام شرکت یاموسسه سلامت کار

نام مسئول فنی

نوع مدرک

استان دارایمجوز فعالیت

آدرس

تلفن

1

شرکت بین المللی ایمن صنعت الماس

مهندس اکبری جور

لیسانس بهداشت حرفه ای

کرمان

کرمان – میدان کوثر-بلوار نصر- خیابان رودکی- جنب سوپر مارکت ولی عصر – طبقه اول

09125788331

2

شرکت آسا مهر

مهندس هادی زاده

لیسانس بهداشت حرفه ای

کرمان

کرمان-استقلال جنوبی-نرسیده به پارک مطهری-مجتمع بهرام-طبقه دوم

03432524196
09131999246

3

شرکت ایمن سیف ماهان

مهندس میسمی

لیسانس بهداشت حرفه ای

کرمان

کرمان- پارک نشاط-  روبروی اداره ثبت- طبقه بالا

09131415241

4

شرکت ایمن بهداشت سیرجان

مهندس عماد آبادی

لیسانس بهداشت حرفه ای

کرمان

سیرجان-  سه راه غریب-  ابتدای خیابان وحید- جنب آتش نشانی

09133451363


بهداشت حرفه ای