چهارشنبه ١٣٩٧/٧/٤    EN
اخبار آرشيو    
 مدیر سیستم
  شیوه نامه جذب کارشناس بهداشت حرفه ای
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1397/05/13

شیوه نامه جذب کارشناس بهداشت حرفه ای احتراما متن نامه شیوه نامه جذب کارشناس بهداشت حرفه ای به همراه کلیه فایلهای مربوط به این شیوه نامه در ذیل جهت بهره برداری کارشناسان محترم بهداشت حرفه ای بارگذاری شده است. متن نامه فایلهای مربوطه

 مدیر سیستم
  ارسال مستندات آموزشی و اقدامات فنی مهندسی به صورت سه ماهه
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1397/03/10

ارسال مستندات آموزشی و اقدامات فنی مهندسی به صورت سه ماهه همکاران گرامی شاغل در کارخانجات ، کارگاهها، بیمارستانها، معادن و غیره لطفا عملکرد آموزشی و مستندات اقدامات کنترلی فنی - مهندسی مجموعه خود را بصورت سه ماهه (فصلی) به مرکز بهداشت ارسال نمایید. متن نامه ارسال مستندات

 مدیر سیستم
  فرم گزارش شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در صنایع
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1397/03/03

فرم گزارش شناسایی و ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی در صنایع احتراماً نظر به حضور کارشناسان محترم بهداشت حرفه ای در صنایع تحت پوشش این مرکز به صورت تمام وقت یا مشاوره و لزوم کنترل عوامل زیان آور شغلی در محیط کار بالاخص اقدامات مربوط به کنترل عوامل ارگونومیک در محیط کار، به پیوست فرم های ثب

 مدیر سیستم
  ارسال لیست موادشیمیایی موجود و میانگین مصرف روزانه
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1397/03/01

ارسال لیست موادشیمیایی موجود و میانگین مصرف روزانه احتراما خواهشمند است شرکتهای مشمول برنامه مدیریت حوادث شیمیایی طبق جدول اکسل بارگزاری شده و براساس جدول حداقل کمیتهای دارای پتانسیل ایجاد حوادث شیمیایی TPQ) ( موارد خواسته شده را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 12/3/97 به این مرکز ارسال گ

 مدیر سیستم
  روز جهانی بهداشت حرفه ای 1397
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1397/02/04

روز جهانی بهداشت حرفه ای 1397 احتراماً با توجه به نامگذاری 28 آوریل ( 8 اردیبهشت ماه ) هر سال به عنوان روز جهانی ایمنی و بهداشت کار، ضمن تبریک این روز به مهندسین بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع و شرکتها و تقدیراز زحمات این عزیزان در راستای حفظ و ارتقاء سلامت شاغلین، بدینوسیله پوستر مربوط به این روز

 مدیر سیستم
  بارگذاری فایلهای آموزشی برچسب گذاری و حوادث شیمیایی
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1396/12/14

بارگذاری فایلهای آموزشی برچسب گذاری و حوادث شیمیایی ایمنی کار با مواد شیمیایی دوره آموزشي شناخت مواد شيميايي و برچسب گذاری راهنمای جامع مواد شیمیایی راهنمای مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار و صنایع ویژگی های انبار شیمیایی

 مدیر سیستم
  بارگذاری فایلهای روز جهانی مراقبت شنوایی
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1396/12/14

بارگذاری فایلهای روز جهانی مراقبت شنوایی احتراماً نظر به نامگذاری روز سوم مارس با عنوان روز جهانی مراقبت شنوایی و با توجه به ارتباط مستقیم فعالیت های بهداشت حرفه ای با بحث شنوایی شاغلین در صنایع و کارگاه ها، به استحضار میرساند، فایل پوستر و اطلاعات آموزشی مربوطه، جهت بهره برداری کارشناسان مح

 مدیر سیستم
  دعوت از کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع ، شرکتها و بیمارستانها
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1396/12/06

دعوت از کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع ، شرکتها و بیمارستانها تاریخ 96/12/15 ساعت 8 صبح در سالن معاونت آموزشی متن نامه دعوتنامه

 مدیر سیستم
  ارسال مستندات آموزشی و فنی- مهندسی بصورت فصلی
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1396/07/22

ارسال مستندات آموزشی و فنی- مهندسی بصورت فصلی همکاران گرامی شاغل در کارخانجات ، کارگاهها، بیمارستانها، معادن و غیره لطفا عملکرد آموزشی و مستندات اقدامات کنترلی فنی - مهندسی مجموعه خود را بصورت سه ماهه (فصلی) به مرکز بهداشت ارسال نمایید. متن نامه ارسال مستندات

 مدیر سیستم
  اجرای آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1396/06/13

اجرای آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار متن نامه

1 2 3 4 5 6