دوشنبه ١٣٩٦/١٢/٢٨    EN
اخبار آرشيو    
 مدیر سیستم
  بارگذاری فایلهای آموزشی برچسب گذاری و حوادث شیمیایی
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1396/12/14

بارگذاری فایلهای آموزشی برچسب گذاری و حوادث شیمیایی ایمنی کار با مواد شیمیایی دوره آموزشي شناخت مواد شيميايي و برچسب گذاری راهنمای جامع مواد شیمیایی راهنمای مدیریت حوادث شیمیایی در محیط کار و صنایع ویژگی های انبار شیمیایی

 مدیر سیستم
  بارگذاری فایلهای روز جهانی مراقبت شنوایی
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1396/12/14

بارگذاری فایلهای روز جهانی مراقبت شنوایی احتراماً نظر به نامگذاری روز سوم مارس با عنوان روز جهانی مراقبت شنوایی و با توجه به ارتباط مستقیم فعالیت های بهداشت حرفه ای با بحث شنوایی شاغلین در صنایع و کارگاه ها، به استحضار میرساند، فایل پوستر و اطلاعات آموزشی مربوطه، جهت بهره برداری کارشناسان مح

 مدیر سیستم
  دعوت از کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع ، شرکتها و بیمارستانها
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1396/12/06

دعوت از کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع ، شرکتها و بیمارستانها تاریخ 96/12/15 ساعت 8 صبح در سالن معاونت آموزشی متن نامه دعوتنامه

 مدیر سیستم
  ارسال مستندات آموزشی و فنی- مهندسی بصورت فصلی
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1396/07/22

ارسال مستندات آموزشی و فنی- مهندسی بصورت فصلی همکاران گرامی شاغل در کارخانجات ، کارگاهها، بیمارستانها، معادن و غیره لطفا عملکرد آموزشی و مستندات اقدامات کنترلی فنی - مهندسی مجموعه خود را بصورت سه ماهه (فصلی) به مرکز بهداشت ارسال نمایید. متن نامه ارسال مستندات

 مدیر سیستم
  اجرای آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1396/06/13

اجرای آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار متن نامه

 مدیر سیستم
  اطلاعیه قابل توجه بهگران گرامی
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1396/05/16

اطلاعیه قابل توجه بهگران گرامی گواهینامه دوره تربیت بهگر و دوره کمکهای اولیه صادر شده است جهت تحویل تا پایان مرداد ماه می توانید در ساعات اداری (8 الی 13 ) به واحد بهداشت حرفه ای ستاد شهرستان کرمان به آدرس چهار راه شفا – مرکز بهداشت شهرستان کرمان مراجعه نمایید.

 مدیر سیستم
  اطلاعیه آزمون کتبی بهگر مورخه 96/3/3
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1396/03/08

اطلاعیه آزمون کتبی بهگر مورخه 96/3/3 بدینوسیله اعلام می گردد کلیه افرادی که در آزمون کتبی بهگر مورخه 96/3/3 شرکت نموده اند در آزمون پذیرفته شده اند و آقایان علیرضا نجار ، محمد رضا خسروی، امید نواب راد، امین حسن زاده ومحمود شاهرخی وخانم مهدیه تهاهی پور که در امتحان بهگر شرکت نکرده اند چنانچه مت

 مدیر سیستم
  دستورالعمل بهداشت حرفه ای در حوادث شیمیایی
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1396/02/06

دستورالعمل بهداشت حرفه ای در حوادث شیمیایی متن نامه متن دستورالعمل چک لیست ارزیابی قبل از وقوع حوادث شیمیایی چک لیست ارزیابی بعد از وقوع حوادث شیمیایی

 مدیر سیستم
  اسامی بهگران پذیرفته شده در آزمون کتبی مرحله دوم 95/12/7
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/12/21

اسامی بهگران پذیرفته شده در آزمون کتبی مرحله دوم 95/12/7 لیست اسامی بهگران پذیرفته شده

 مدیر سیستم
  ارسال اقدامات کنترلی و اصلاحی بهداشت حرفه ای در سال 95
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/12/18

ارسال اقدامات کنترلی و اصلاحی بهداشت حرفه ای در سال 95 متن نامه ارسال اقدامات اصلاحی

1 2 3 4 5 6